Τα βήματα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Με καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης την 25η Μάϊου 2018, τίθεται σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων που αφορά ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις Εταιρείες και ΟΛΟΥΣτους Δημόσιους Φορείς που έχουν υπ' ευθύνη τους την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων Πολιτών.
Δείτε αναλυτικά παρακάτω την παρουσίαση του του κ. Κανελλόπουλου που έγινε στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 28/02/2018:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ.pdf

Δείτε ακόμα