Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2ος κύκλος

«ΕΡΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε.Α.»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα στα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Στις 21 Ιανουαρίου αρχίζει ο δεύτερος κύκλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το κόστος αυτών των προγραμμάτων καλύπτεται από την Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Ερμής», που υπάγεται στο Επιμελητήριο, καθώς και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και αφορά την εκπαίδευση 540 διαμεσολαβητών σε δύο σεμινάρια επιλογής, 5 εκπαιδευτικών ωρών το καθ΄ένα, με την κάτωθι θεματολογία:
- Αναφορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και στις τρέχουσες εξελίξεις (IMD – IMD2)
& Μέτρα πρόληψης & καταστολής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Λειτουργία του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής & Λειτουργία του Επικουρικού
- Αγγλική Ορολογία βασικών ασφαλιστικών εννοιών
- Solvency II
- Recruiting – Τεχνικές συνέντευξης & επιλογής
- Θετική σκέψη σε περιόδους πρόκλησης & Δύσκολες συναλλαγές με άλλους
(difficult interactions)
- Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social media
Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα από το Επιμελητήριο προς τους διαμεσολαβούντες της ασφαλιστικής αγοράς. Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Α. και Πρόεδρος του «Ερμή» κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2012, προανήγγειλε την καθιέρωση δωρεάν επαγγελματικής κατάρτισης των διαμεσολαβούντων, ως μόνιμου ετήσιου θεσμού, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ε.Ε.Α. προς τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Στον πρώτο κύκλο που ξεκίνησε στις 14/11/2012 και ολοκληρώθηκε στις 20/12/2012, πραγματοποιήθηκαν 17 σεμινάρια. Περισσότεροι από 400 διαμεσολαβούντες ωφελήθηκαν από τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα αποκτώντας σύγχρονα επαγγελματικά εφόδια.
Τα σεμινάρια διεξάγονται στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Πανεπιστημίου 44 , 3ος όροφος και ώρες από 16.30 – 20.30. Οι ενότητες και οι νέες ημερομηνίες των σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν για τους Διαμεσολαβούντες μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που είχαν ήδη δηλώσει συμμετοχή προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτών των προγραμμάτων παρουσιάζονται στο παρακάτω αρχείο


Πρόγραμμα Σεμιναρίων.pdf

Δείτε ακόμα